Retourneren

De onderstaande teksten zijn onderdeel van de algemene voorwaarden. Deze kun je hier nalezen.

Artikel 7 Garantie & Retourneren

7.1 Body Balance One. nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

7.2 Als u in de 30 dagen na uw aankoop niet volledig tevreden bent over de hoge kwaliteit van de Herbalife Nutrition producten, dan zullen wij u het aankoopbedrag zonder voorbehoud terugbetalen. Indien u van deze garantie gebruik wenst te maken, kunt u hierover contact met ons opnemen en een retourformulier aanvragen. U dient wel binnen 30 dagen na ontvangst datum zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de retournering van de gekochte producten. De producten die u vergoedt wilt zien moet u ook terugsturen anders kunnen wij deze niet vergoeden. Uw aankoop bedrag eventueel vermeerdert met door u betaalde heen-verzendkosten zal dan zo snel mogelijk na ontvangst van de geretourneerde producten via uw eigen betaalmiddel of na overleg met u op uw bank- of girorekening worden bijgeschreven.

7.3 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.4 Indien een product een gebrek vertoont, zal Body Balance One de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Consument, naar keuze van Body Balance One vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Body Balance One te retourneren en de eigendom daarover aan Body Balance One te verschaffen.

7.5 Het is mogelijk dat Body Balance One op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Body Balance One is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Print Friendly, PDF & Email
>