• Home
  • /
  • Bestelling en levering

Bestelling en levering

De onderstaande teksten zijn onderdeel van de algemene voorwaarden. Deze kun je hier nalezen.

Artikel 6 Bestelling en Levering 

6.1 Levering geschied alleen naar in Nederland en Belgie gelegen adressen en alleen op deze leveringen zijn onze prijzen en eventuele acties van toepassing.

6.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Herbalife Nutrition of Body Balance One. Body Balance One is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door geselecteerde bezorger, dan wel enige andere door Body Balance One ingeschakelde vervoerder.

6.3 De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6.4 Indien de Consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Consument nadat Body Balance One hem heeft verwittigd. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.5 Opgegeven levertijden van Body Balance One zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de Consument Body Balance One schriftelijk in gebreke te stellen. De Consument is gerechtigd om bij overschrijding van de uiteindelijke levertijd de overeenkomst te annuleren.

6.6 Voor bestellingen tot €75 brengen wij €4,= in rekening. Leveringen in het buitenland worden per bestelling bepaald.

6.7 Body Balance One is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Print Friendly, PDF & Email
>